Kurssit

Basic EANx Diver - 1 päivä
Kurssilla opetellaan happirikastetun ilman käyttöä suoranoususukelluksilla.
Advanced Nitrox Diver - 2,5 päivää
Kurssi sisältää yhden harjoitussukelluksen ja neljä avovesisukellusta, joista kaksi tehdään n. 30 m syvyyteen. Kurssilla harjoitellaan sukellusten suunnittelua, tasapainottamista, potkutekniikoita, dekompressiosäiliön käsittelyä, nostosäkin käyttöä ja sukellustiimissä toimimista. Kurssilla käytetään nitroxseoksia sekä pohjakaasuna (EAN21 – EAN36) että dekokaasuna (EAN50 – O2, max PPO2 1,5). Kurssin läpäistyäsi sinulla on valmiudet sukeltaa 40 metriin asti yhtä dekokaasua käyttäen.
Advanced Recreational Trimix Diver - 2,5 päivää
Kurssi seuraa muuten Advanced EANx-kurssin sisältöä lukuun ottamatta pohjakaasua, joka on vähintään kahdella avovesisukelluksella heliumpohjainen kaasuseos. Kurssin läpäistyäsi sinulla on valmiudet sukeltaa 45 metriin asti yhtä dekokaasua käyttäen.
Normoxic Trimix Diver - 5 päivää
Kurssi on ensimmäinen IANTD:n tekniikkasukelluskurssi. Kurssin teoriaosuus on yllämainittuja laajempi, ja kattaa kaikki sukeltamisessa käytettävät kaasut, kaasufysiologian, yleisimmät käytetyt dekomallit. Kurssin läpäistyäsi sinulla on valmiudet sukeltaa 60 metriin asti maksimissaan kahta dekokaasua käyttäen.
Cavern Diver - 2,5 päivää
Cavern- eli onkalokurssilla sukelletaan luolassa niin että päivänvalo on koko ajan näkyvillä. Kurssilla harjoitellaan sukellusten suunnittelua, tasapainottamista, potkutekniikoita, narukelan käsittelyä. Kurssi sisältää harjoitussukelluksen ja neljä onkalosukellusta. Suosittu kurssipaikka on Kaatialan louhos Kuortaneella.
Intro to Cave - 2,5 päivää
Tämä on ensimmäinen varsinainen luolakurssi, jolla myös harjoitellaan useampia luolasukellustekniikoita. Sukellukset ovat rajoitettu 1/6 kaasusääntöön. Kurssilla ei tehdä dekompressiosukelluksia. Kurssilla sukelletaan päänarulla, eli jumppeja ei tehdä eikä ahtaumien läpi sukelleta. Kurssiin kuuluu 4-6 sukellusta.
Mine Diver - 3,5 päivää
Tämä kurssi on tarkoitettu jo kokeneille tekniikkasukeltajille, jotka haluavat sukeltaa turvallisesti kaivoksissa. On tärkeää että oppilaat hallitsevat tuplapulloilla sukeltamisen ja tasapainottamisen kurssille tullessaan. Kurssilla harjoitellaan useampia luolasukellustekniikoita. Kurssilla sukelletaan päänarulla, mutta jumppeja voidaan tehdä rajoitetusti. Kurssiin kuuluu vähintään 4-6 sukellusta.
Technical Cave Diver - 5 - 6 päivää
Kurssi on kokeneille tekniikkasukeltajille tarkoitettu tiivis luolakoulutusohjelma. Kurssi kattaa luolasukeltamisessa tarvittavat taidot ja tekniikat. Kurssiin kuuluu 12 sukellusta. Kurssin teoria ja avovesisukellus voidaan suorittaa Suomessa ja luolasukellukset Ranskassa Lotin maakunnassa.
Cave DPV - 2 päivää
Kurssi on tarkoitettu koulutetuille luolasukeltajille, jotka haluavat käyttää skootteria luolaolosuhteissa. Kurssiin kuuluu vähintään 4 sukellusta. Kurssilla harjoitellaan eri hinaustapoja ja kaasunjakotapoja hätätilanteissa sekä opetellaan oikea tapa ajaa skootterilla. Tämän lisäksi käydään läpi skoottereiden rakenne, huolto sekä käsittely
Multistage - 2 päivää
Kurssi on tarkoitettu koulutetuille luolasukeltajille, jotka haluavat käyttää useampaa stagepulloa luolasukelluksella päästäkseen pidemmälle luolassa. Kurssiin kuuluu vähintään 4 sukellusta ja sen aikana opetellaan vähintään kahden stagen käyttö.
OW DPV - 2 päivää
Avovesiskootterikurssiin kuuluu vähintään 4 sukellusta. Kurssilla harjoitellaan eri hinaustapoja ja kaasunjakotapoja hätätilanteissa sekä opetellaan oikea tapa ajaa skootterilla. Tämän lisäksi käydään läpi skoottereiden rakenne, huolto sekä käsittely.
OW Sidemount - 2 päivää
Sidemount-kurssi avovedessä sopii sukeltajille, jotka haluavat kokeilla sidemount-varustusta tai haluavat käyttää sidemount-varustusta rebreathersukeltamisessa bailout-vaihtoehtona. Kyseistä sukellustapaa voi myös käyttää kohteissa joissa ei ole saatavilla tuplapulloja. Tuplien sijaan voi silloin käyttää kahta erillistä kaasusäiliötä kyljillä.